HIZLI MENU

Miras Hukuku

MİRASIN REDDİ, MURİS MUVAZAASI, TAPU İPTAL-TESCİL

Miras Hukuku bir gerçek kişinin ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının durumunu düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Mirasçı ise ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş kişinin soy bağı, ölüme bağlı vasiyetname ya da evlat edinme gibi sebeplerle mirasın intikal ettiği veya edeceği kişidir. Hukukumuzda Miras Hukuku Medeni Kanun içerisinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.


Ofisimiz Muris Muvazaası, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları, Tereke Davaları, Mirasçılık Belgesinin Alınması, Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları, Mirastan Feragat Davaları, Miras Sözleşmeleri, Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları, Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davaları, Mirasın Reddi ve Mirasın Reddine itiraz davaları konusunda müvekkillerine profesyonel hizmet sunmaktadır.yükleniyor
.
yukarı